مدیران و مشاوران

مدیران و مشاوران شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سودیکو)

man-person
جناب آقای مجید صفائی سرپرست مدیریت مالی و اداری
تلفن: 46079796-021 داخلی 401

متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد

man-person
جناب آقای حمیدرضا رحمانی فرد رئیس حراست
تلفن: 46079796-021 داخلی405

متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد

man-person
جناب آقای محسن سلوکیان مشاور مدیرعامل
تلفن: 46079736-021 داخلی447

متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد

کاربران آنلاین: 1

بازدیدکنندگان امروز: 116

بازدیدهای امروز: 245

کل بازدیدکنند‌گان: 1585

کل بازدید ها: 18609